Från "Vår fågelvärld" 2019

© 2020 Göran Johansson - Halmstadfoto.com -  goran.johansson@halmstadfoto.com