Från "Vår fågelvärld" 2014

© 2020 Göran Johansson - Halmstadfoto.com -  goran.johansson@halmstadfoto.com