Från "Vår fågelvärld" 2018

© 2019 Göran Johansson - Halmstadfoto.com -  goran.johansson@halmstadfoto.com